Τράντας HJ-15 Κοζάνη

“Kozani’s growth and prosperity are linked with Harisis Trantas (the son of Ioannis Trantas who had led one of the groups from Epirus), “a good mason and builder who came to build stately homes of two storeys,” as one old document states, having secured privileges by placing the town under the protection of the Sultan’s mother.”

CHAPTER OFFICERS

Πρόεδρος

ΚΑΖΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Αντιπρόεδρος

ΚΑΒΕΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Γραμματέας

ΚΑΨΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Ταμίας

ΜΑΛΟΥΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Warden

ΔΙΑΦΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

NΕΑ

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ