Τράντας HJ-15 Κοζάνη

Αρχική/AHEPA HELLAS Τμήματα/Τράντας HJ-15 Κοζάνη
Τράντας HJ-15 Κοζάνη2019-10-27T20:11:18+02:00

“Kozani’s growth and prosperity are linked with Harisis Trantas (the son of Ioannis Trantas who had led one of the groups from Epirus), “a good mason and builder who came to build stately homes of two storeys,” as one old document states, having secured privileges by placing the town under the protection of the Sultan’s mother.”

Chapter Officers

2019-2020

Πρόεδρος

Zikopoulos Mixalis
Τηλ. +30 6932340941
Email:mdzikopoul@gmail.com

Αντιπρόεδρος

Kennis Ioannis
Τηλ. +30 6944474152
Email:jkennis@gmail.com

Γραμματέας

Papadimitriou Dimitrios
Τηλ. +30 6976007108
Email:dipapadimitriou@yahoo.gr

Ταμίας

Kavelidis Ioannis
Τηλ. +30 6945950348
Email:kavelidi@otenet.gr

Marshall

Eleftheriadis Isaak
Τηλ. +30 6944597328
Email:elisaak06@gmail.com

Warden

Chondrokostas Alexandros
Τηλ. +30 6948179779
Email:alexhond@yahoo.gr

HJ-15 NEWS

HJ-15 MEETINGS & EVENTS