Λεπάντο HJ-18 Ναύπακτος

“In Greek legend, Naupactos is the place where the Heraclidae built a fleet to invade the Peloponnese.”

CHAPTER OFFICERS

Πρόεδρος

ΝΤΟΥΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Γραμματέας

ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

NΕΑ

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ