Ολύμπιος Δίας HJ-39 Κατερίνη

Κατερίνη HJ-392019-09-24T15:20:37+03:00

Chapter Officers

2018-2019

Πρόεδρος

Παναγιώτης Ταρενίδης

Αντιπρόεδρος

Γεώργιος Κωνσταντόπουλος

Γραμματέας

Ιωάννης Σαμαλής

Ταμίας

Σαρηγγιανιδης Ευθύμιος

HJ-39 NEWS

HJ-39 MEETINGS & EVENTS