Κύδων HJ-6 Χανιά

Χανιά HJ-62020-02-08T13:46:03+02:00

“The founder of the town of Kydonia in Crete. According to a tradition of Tegea, he was a son of Tegeates or of Hermes by Acacallis, the daughter of Minos, whereas others described him as a son of Apollo by Acacallis.”

Chapter Officers

2019-2020

Πρόεδρος

Πλοκαμάκης Γ. Ανδρέας

Αντιπρόεδρος

Σχουλίδης Φώτιος

Γραμματέας

Διγενάκης Μιχαήλ

Ταμίας

Σπερελάκης Ιάκωβος

Δ/ντής Ελληνισμού

Κωσταλάς Στυλιανός

Δ/ντής Παιδείας

Βερυκοκίδης Ιωάννης

Δ/ντής Φιλανθρωπίας

Χατζηδάκης Γεώργιος

Δ/ντής Κοιν.Ευθύνης

Κονταράκης Μανούσος

Δ/ντής Οικ.& Ατομ. Καταξίωσης

Σοφιανός Σπυρίδων

Δ/ντής Αθλητισμού

Γαβριλάκης Στυλιανός

Τελετάρχης

Μπικουβαράκης Κων/νος

HJ-6 NEWS

HJ-6 MEETINGS & EVENTS

Go to Top