Την Τετάρτη 5 Οκτωβρίου στα γραφεία του Τμήματος AHEPA Hj-6 “Kydon Crete” που βρίσκονται στην οδό Σφακίων 31-33, πραγματοποιήθηκε ολομέλεια. Στη συνέχεια το νέο μέλος του Τμήματος κ. Κυπριανός Παπαδημητρίου τοποθετήθηκε γύρω από τα “Έξυπνα συστήματα στοχευμένα στον τουρισμό”.

Να σημειωθεί ότι ο κ. Κυπριανός Παπαδημητρίου έχει διδακτορικό δίπλωμα στον τομέα των Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστικών. Κατά το παρελθόν εργάσθηκε ως σχεδιαστής τηλεπικοινωνιακών πρωτοκόλλων σε υλικό (hardware) στη DCT Hellas. Κατέχει ένα (1) δίπλωμα ευρεσιτεχνίας στις ΗΠΑ, και περισσότερες από 40 εργασίες σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια με κρίση.