Το Τμήμα μας, προσέφερε στην μονάδα του ΕΟΔΥ στα Χανιά, αναλώσιμα είδη (γάντια, σκούφους), δια του αντιπροσώπου του PDG Πλοκαμάκη Γιώργο.