Ρόδος HJ-33

Ρόδος HJ-332019-10-27T19:37:39+02:00

Chapter Officers

2019-2020

Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Νιωτάκης
Τηλ. +30 2241044461

Αντιπρόεδρος

Γεώργιος – Νικόλαος Λάκουρας
Τηλ. +30 6945382847

Γραμματέας

Δρ Γεώργιος Παπαντωνάκης

Ταμίας

Σταμάτιος – Μιχαήλ Παπαποστόλου
Τηλ. +30 2241028895

Τελετάρχης

π. Χρυσόστομος Παπαλέξης

HJ-33 NEWS

HJ-33 MEETINGS & EVENTS