Στρυμών Chapter HJ-8 – Σέρρες

“Strymon (Strumôn),a son of Oceanus and Tethys, was a river god of Thrace, and is called a king of Thrace. The Strymon River flowed into the Aegean Sea between the Khalkidike peninsular and the island of Thasos. The major neighbouring rivers were the Nestos to the east, and Axios in the west. The small Brykhon stream, to the west before the Axios, was also personified.”

CHAPTER OFFICERS

Πρόεδρος

Αργυρίου Κωνσταντίνος

Αντιπρόεδρος

Καραζήσης Κωνσταντίνος

Γραμματέας

Κιπέρης Δημήτριος

Ταμίας

Μπαρίνης Ιωάννης

Μάρσαλ

Γιαννάκης Γεώργιος

NΕΑ

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ