ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΛΤΗΣ HJ-26 Λάρισα

CHAPTER OFFICERS

Πρόεδρος

Πραντσούδης Ευριπίδης

Αντιπρόεδρος

Καραβασίλης Βασίλειος

Γραμματέας

Λαχανάς Αλέξανδρος

Ταμίας

Τόσκας Ιωάννης

NΕΑ

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ