Ίλιον HJ-37

CHAPTER OFFICERS

Πρόεδρος

Επικ. Καθηγητής Δρ. Ιωάννης Παναγιωτόπουλος

Αντιπρόεδρος

Ιωάννης Μακρής

Γραμματέας

Ευάγγελος Κατσίκης

Ταμίας

Ιωάννης Κολλητήρης

NΕΑ

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ