Ηλεία HJ-47

CHAPTER OFFICERS

Πρόεδρος

George Papadatos

Αντιπρόεδρος

Ioannis Chouzouris

Γραμματέας

Athanasios Foudas

Ταμίας

Nikolaos Nikolopoulos

NΕΑ

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ