Φίλιππος HJ-14 Καβάλα

“Philip II of Macedon, was a Greek king of Macedon from 359 BC until his assassination in 336 BC. He was the father of Alexander the Great and Philip III “

CHAPTER OFFICERS

Πρόεδρος

Κατρακάρης Παντελής

Αντιπρόεδρος

Τζίμας Δημήτριος

Γραμματέας

Σκλήρης Γεώργιος

Ταμίας

Παναγιωτίδης Ιωάννης

Υπεύθυνος Ασφαλείας

Κίτης Σταύρος

NΕΑ

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Φίλιππος HJ-14 Καβάλα

“Philip II of Macedon, was a Greek king of Macedon from 359 BC until his assassination in 336 BC. He was the father of Alexander the Great and Philip III “

CHAPTER OFFICERS

Πρόεδρος

Κατρακάρης Παντελής

Αντιπρόεδρος

Τζίμας Δημήτριος

Γραμματέας

Σκλήρης Γεώργιος

Ταμίας

Παναγιωτίδης Ιωάννης

Υπεύθυνος Ασφαλείας

Κίτης Σταύρος

NΕΑ

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ