Θεμιστοκλής HJ-9 Πειραιάς

Πειραιάς HJ-92019-09-24T15:56:56+02:00

“Themistocles c. 524–459 BC, was an Athenian politician and a general. He was one of a new breed of politicians who rose to prominence in the early years of the Athenian democracy, along with his great rival Aristides. As a politician, Themistocles was a populist, having the support of lower class Athenians, and generally being at odds with the Athenian nobility. Elected archon in 493 BC, he took steps to increase the naval power of Athens, which would be a recurring theme in his political career. During the first Persian invasion of Greece, he fought at the Battle of Marathon, and was possibly one of the 10 Athenian strategoi (generals) in that battle. “

Chapter Officers

2018-2019

Πρόεδρος

Μαραβέλιας Παντελεήμων

Αντιπρόεδρος

Καλοκαιρινός Αντώνιος

Γραμματέας

Πέππας Αναστάσιος

Ταμίας

Κατάκης Ιωάννης

Δ/ντής Ελληνισμού

Παπάς Ευάγγελος

Δ/ντής Φιλανθρωπίας

Σπανόπουλος Κυριάκος

Δ/ντής Παιδείας

Γρισμπολάκης Γεώργιος

Δ/ντής Κοιν.Ευθύνης

Βουγαδιώτης Ιωάννης

Δ/ντής Οικ.& Ατομ. Καταξίωσης

Παπαματθαίου Δημήτριος

Δ/ντής Αθλητισμού

Κατράδης Κωνσταντίνος

Διεκπεραιωτής

Βερνίκος Νικόλαος

Υπεύθυνος Ασφαλείας

Σπηλιοτόπουλος Αθανάσιος

HJ-9 NEWS

HJ-9 MEETINGS & EVENTS