Σε συνέχεια των κοινών δράσεων κοινωνικής ευθύνης, τα Τμήματα AHEPA Hj- 9 “Themistocles ” Πειραιά και Hj-38 “Phalereus” Παλαιού Φαλήρου παρέδωσαν χορηγία στην Στέγη Θηλέων Π. Φαλήρου “Ο Άγιος Αλέξανδρος”. Τα τμήματα εκπροσωπήθηκαν από τους Προέδρους κ. Κυριάκο Σπανόπουλο και κ. Γεώργιο Βαμβακούση, Αντιπρόεδρο κ. Γιάννη Τριανταφυλλίδη & τον Αντιπρόεδρο Φιλανθρωπίας της Περιφέρειας AHEPA HELLAS κ. Αργύρη Τσουνάκη.