Αθήνα HJ-1

“The cultural legacy of ancient Athens to the world is incalculable; to a great extent the references to the Greek heritage that abound in the culture of Western Europe are to Athenian civilization. Athens, named after its patron goddess Athena, was inhabited in the Bronze Age. Its citizens later proudly claimed that their ancestors had lived in the city even before the settlements of Attica were molded into a single state (according to legend, by Theseus). “

CHAPTER OFFICERS

Πρόεδρος

Χρήστος Μπακούρος
www.ahepahj1.gr ahepahj1athens@gmail.com +302107248589

Αντιπρόεδρος

Θεόδωρος Δουφεξής

Γραμματέας

Οδυσσέας Γρίβας

Ταμίας

Δημήτριος Χρυσάνθου

Μέλος Δ.Σ.

Δημήτριος Ρούτσης

Δ/ντής Ελληνισμού

Ιωάννης Μητρόπουλος

Δ/ντής Παιδείας

Αθανάσιος Αργυριάδης

Δ/ντής Φιλανθρωπίας

Μάριος Ανδρικόπουλος

Δ/ντής Κοιν.Ευθύνης

Γεώργιος Οικονομόπουλος

Δ/ντής Οικογενειακής & Ατομικής Αριστείας

Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος

Δ/ντής Αθλητισμού

Νικόλαος Καλύβας

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόεδρος: Δημήτριος Χονδρός

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Τακτικά Μέλη :
Κωνσταντίνος Κοτταρίνος
Γεώργιος Λαμπρούσης
Ζήσης-Ανέστης Μούκας

NΕΑ

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Αθήνα HJ-1

“The cultural legacy of ancient Athens to the world is incalculable; to a great extent the references to the Greek heritage that abound in the culture of Western Europe are to Athenian civilization. Athens, named after its patron goddess Athena, was inhabited in the Bronze Age. Its citizens later proudly claimed that their ancestors had lived in the city even before the settlements of Attica were molded into a single state (according to legend, by Theseus). “

CHAPTER OFFICERS

Πρόεδρος

Χρήστος Μπακούρος
www.ahepahj1.gr ahepahj1athens@gmail.com +302107248589

Αντιπρόεδρος

Θεόδωρος Δουφεξής

Γραμματέας

Οδυσσέας Γρίβας

Ταμίας

Δημήτριος Χρυσάνθου

Μέλος Δ.Σ.

Δημήτριος Ρούτσης

Δ/ντής Ελληνισμού

Ιωάννης Μητρόπουλος

Δ/ντής Παιδείας

Αθανάσιος Αργυριάδης

Δ/ντής Φιλανθρωπίας

Μάριος Ανδρικόπουλος

Δ/ντής Κοιν.Ευθύνης

Γεώργιος Οικονομόπουλος

Δ/ντής Οικογενειακής & Ατομικής Αριστείας

Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος

Δ/ντής Αθλητισμού

Νικόλαος Καλύβας

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόεδρος: Δημήτριος Χονδρός

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Τακτικά Μέλη :
Κωνσταντίνος Κοτταρίνος
Γεώργιος Λαμπρούσης
Ζήσης-Ανέστης Μούκας

NΕΑ

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ