Σε συνέχεια των κοινών δράσεων κοινωνικής ευθύνης, τα Τμήματα AHEPA Hj-9 “Themistocles” και Hj-38 “Phalereus” παρέδωσαν στο Γυναικείο Τμήμα Φυλακών Κορυδαλλού γυναικεία υποδήματα. Τα τμήματα εκπροσωπήθηκαν από τους Προέδρους κ. Κυριάκο Σπανόπουλο και κ. Γεώργιο Βαμβακούση, καθώς και τον Αντιπρόεδρο κ. Γιάννη Τριανταφυλλίδη ,τον Διευθυντή Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Κοινωνικής Εταιρικής Ευθύνης κ. Πέτρο Σάντ και τον Αντιπρόεδρο Φιλανθρωπίας της Περιφέρειας AHEPA HELLAS κ. Αργύρη Τσουνάκη.

 

Επιστολή που απέστειλε η διεύθυνση του Καταστήματος Κράτησης Κορυδαλλού ΙΙ (γυναικών).