Την Πέμπτη 28 Απριλίου 2022 Τμήμα AHEPA Hj-34 “Corcyra” πραγματοποίησε στο κεντρικό κόλπο της Παλαιοκαστρίτσας δράση χαρτογράφησης, καθαρισμού και απορρύπανσης του βυθού, με τον Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων και την εθελοντική συμμετοχή του Πολιτιστικού Συλλόγου Λακώνων, του Achilleon Diving Center και του Σωματείου Λεμβούχων Παλαιοκαστρίτσας.
Από την συγκεκριμένη δράση απορρύπανσης του βυθού προέκυψαν ευρήματα τα οποία προσμετρήθηκαν και γέμισαν περίπου 10 μεγάλες σακούλες απορριμμάτων. Επίσης, χαρτογραφήθηκαν και θα απομακρυνθούν άμεσα με την χρήση ανάλογου, κατάλληλου, εξοπλισμού και περίπου πέντε ογκώδη αντικείμενα τα οποία ήταν αδύνατον να ανελκυθούν από τους δύτες που επιχείρησαν κατά την διάρκεια της δράσης. Με την απομάκρυνση των συγκεκριμένων ογκωδών αντικειμένων, θα ολοκληρωθεί και η πλήρης απορρύπανση του βυθού μίας από τις πλέον εμβληματικές παραλίες της Κέρκυρας, όπου θα επιστραφεί καθαρή στους κατοίκους και τους επισκέπτες του νησιού.
Η συγκεκριμένη δράση υπάγεται στην προσπάθεια για την προστασία και διασφάλιση της ποιότητας του κερκυραϊκού θαλάσσιου και παράκτιου περιβάλλοντος.

Τέλος, σημειώνεται ότι και η συγκεκριμένη δράση εντάσσεται στα πλαίσια συμμετοχής του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων στο πρόγραμμα «100 Ευφυείς Πόλεις» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (100 Intelligent Cities Challenge), όπου ο Δήμος συμμετέχει με κύριο θεματικό άξονα την «Διαχείριση Αποβλήτων και την Κυκλική Οικονομία».