Στις 30 Νοεμβρίου 2021, το τμήμα ΑΗΕΡΑ Hj-09 Πειραιώς «Themistocles», προέβη στην παράδοση εκατόν πέντε (105) καινούργιων ζευγαριών γυναικείων και παιδικών υποδημάτων προς το Χατζηκυριάκειο Ίδρυμα Παιδικής Προστασίας, κατόπιν απόφασης του Δ.Σ. για χορηγία προς το ίδρυμα.

Η παράδοση τελέσθηκε από τον πρόεδρο του Τμήματος Κυριάκο Σπανόπουλο και μέλη του Δ.Σ., παρουσία και του Αντιπροέδρου Φιλανθρωπίας της Περιφέρειας Ελλάδος, Ανάργυρου Τσουνάκη.

Από τη μεριά του Χατζηκυριακείου Ιδρύματος, στην παραλαβή παρέστη ο Πρόεδρος του κ. Φίλιππος Σκαραμαγκάς,  ο οποίος αφού εξέφρασε τις ευχαριστίες του για λογαριασμό των ωφελουμένων κοριτσιών του Ιδρύματος, μας φιλοξένησε στο γραφείο του, όπου κι ακολούθησε εγκάρδια συνομιλία με αμοιβαίες δεσμεύσεις για αρωγή και συνεργασία αμφοτέρων των μερών, όπου κι όποτε αυτή απαιτηθεί.