Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση του Τμήματος Κέρκυρας Hj-34, την Παρασκευή 26 Νοεμβρίου 2021, με θέμα “Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΚΟΥΒΟΥΚΛΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΟΥ ΤΑΦΟΥ” .

Για την επιτυχία της εκδήλωσης λόγος έγινε και στον τοπικό τύπο, παρακάτω τα αποσπάσματα: