Κοινωνική Υπευθυνότητα

Κοινωνική Υπευθυνότητα

Η οργάνωση ενθαρρύνει τα μέλη της να είναι ενεργοί πολίτες, να συμμετέχουν σε δημοκρατικές διαδικασίες και να αναλαμβάνουν ρόλους ηγεσίας με αίσθημα ευθύνης προς την κοινωνία.

Η οργάνωση ενθαρρύνει τα μέλη της να είναι ενεργοί πολίτες, να συμμετέχουν σε δημοκρατικές διαδικασίες και να αναλαμβάνουν ρόλους ηγεσίας με αίσθημα ευθύνης προς την κοινωνία.