Φιλανθρωπία

Φιλανθρωπία

Η οργάνωση υποστηρίζει διάφορες φιλανθρωπικές πρωτοβουλίες, από τη χορήγηση υποτροφιών μέχρι την οικονομική στήριξη νοσοκομείων και άλλων κοινωνικών υπηρεσιών.

Η οργάνωση υποστηρίζει διάφορες φιλανθρωπικές πρωτοβουλίες, από τη χορήγηση υποτροφιών μέχρι την οικονομική στήριξη νοσοκομείων και άλλων κοινωνικών υπηρεσιών.