Ελληνισμός

Ελληνισμός

Η AHEPA εργάζεται για τη διατήρηση και την προβολή της ελληνικής κουλτούρας και κληρονομιάς. Αυτό συμπεριλαμβάνει την προώθηση των ελληνικών αρχών όπως η δημοκρατία, η φιλοσοφία, και τα καλλιτεχνικά επιτεύγματα, όπως η μουσική, η γλυπτική και η λογοτεχνία.

Η AHEPA εργάζεται για τη διατήρηση και την προβολή της ελληνικής κουλτούρας και κληρονομιάς. Αυτό συμπεριλαμβάνει την προώθηση των ελληνικών αρχών όπως η δημοκρατία, η φιλοσοφία, και τα καλλιτεχνικά επιτεύγματα, όπως η μουσική, η γλυπτική και η λογοτεχνία.