Εκπαίδευση

Εκπαίδευση

Η AHEPA προσφέρει εκπαιδευτικά προγράμματα και υποτροφίες με στόχο την πνευματική ανάπτυξη και την επαγγελματική εξέλιξη των νέων.

Η AHEPA προσφέρει εκπαιδευτικά προγράμματα και υποτροφίες με στόχο την πνευματική ανάπτυξη και την επαγγελματική εξέλιξη των νέων.