Αθλητισμός

Αθλητισμός

Η οργάνωση προωθεί τον αθλητισμό ως μέσο για την προώθηση της ψυχικής και σωματικής υγείας, της ομαδικότητας και του ανταγωνισμού με ηθικούς κανόνες.