Βεργίνα HJ-29 Βέροια

CHAPTER OFFICERS

Πρόεδρος

Παύλος Σκούταρης Email: pskout@hotmail.com

Αντιπρόεδρος

Ταράσιος Παπαδόπουλος Email: tarasios.pap@gmail.com

Γραμματέας

Χρήστος Χατζηνάκος Email: xatzinaxrist@yahoo.com

Ταμίας

Βασίλειος Μαργαρίτης Email: vmargaritis@yahoo.com

Mέλος

Κωνσταντίνος Γαβριηλίδης Email: kosgav@gmail.com

Mέλος

Γεώργιος Καραιωσήφ Email: g.karaiosif@yahoo.com

NΕΑ

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ