Αρκαδία HJ-22 Τρίπολη

“Modern Tripolis was created in 1770 near the ruins of the ancient cities of Pallantion, Tegea, and Mantinea, hence its name Τρίπολις = τρεις πόλεις ‘three cities’.”

CHAPTER OFFICERS

Πρόεδρος

Triantafyllos Sotiropoulos +30 6937271088

Αντιπρόεδρος

Panayiotis Mantzouranis +30 6972882494

Γραμματέας

George Pliakas +30 6944468098

Ταμίας

Dimitris Makris

NΕΑ

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ