Αγαπητοί αδελφοί ,
Η Περιφέρεια μας εξασφάλισε κάποιες υποτροφίες από την Ιόνιο Σχολή που έχει έδρα τη Φιλοθέη Αττικής και εγκαταστάσεις στη Φιλοθέη και στο Μαρούσι.

Οι υποτροφίες αυτές αφορούν το πρόγραμμα International Baccalaureat της Σχολής που αφορά Β και Γ Λυκείου ως εξής :

  1. Ο κριθείς πρώτος εκ των υποψηφίων θα λάβει υποτροφία στο 100% των διδάκτρων για τη 2α και 3η Λυκείου.
  2. Οι κριθέντες 2ος και 3ος εκ των υποψηφίων θα λάβουν υποτροφία στο 50% των διδάκτρων για την 2η και 3η Λυκείου
  3. Οι κριθέντες 4ος και 5ος εκ των υποψηφίων θα λάβουν υποτροφία στο 25% των διδάκτρων για την 2η και 3η Λυκείου
  4. Όλοι οι υπόλοιποι επιτυχόντες θα λάβουν ως υποτροφία, έκπτωση 10 % στα δίδακτρα για τη 2η και 3η Λυκείου εφόσον κριθούν κατάλληλοι με βάση τα κριτήρια που ακολουθούν:

Α. Ο υποψήφιος πρέπει να είναι ενεργό μέλος (active member) τμήματος της ΑΗΕΡΑ D#25, η τμήματος της Ελλάδος των Daughters of Penelope, Sons of Pericles, Maids of Athena, ή ένας εκ των πατέρας-μητέρα-παππούς-γιαγιά, είναι ενεργό μέλος σε Τμήμα της Οικογένειας AHEPA της Περιφέρειας #25.
Β. Πρέπει να είναι μέλος ένα τουλάχιστον έτος και να είναι οικονομικά ενήμερο για το τρέχον και τα δύο προηγούμενα έτη όσον αφορά τα παλαιότερα μέλη.
Γ. Υποψήφιοι να είναι οι μαθητές που φοιτούν στην 1η Λυκείου και αναμένεται να αποφοιτήσουν με βαθμό τουλάχιστον 15.
Δ. Για την επιλογή των υποτρόφων για το έτος 2016 θα οι υποψήφιοι θα διαγωνισθούν στην Ελληνική γλώσσα, Αγγλική γλώσσα, μαθηματικά και θα ακολουθήσει προσωπική συνέντευξη. Κάθε μια από αυτές τις δοκιμασίες συμμετέχει κατά 25% στο σύνολο της τελικής βαθμολογίας.
Τα test είναι απλά και δεν χρειάζονται ιδιαίτερη προετοιμασία.
Το test των μαθηματικών θα είναι στην αγγλική γλώσσα.
Για την αγγλική γλώσσα είναι απαραίτητη η γνώση σε επίπεδο τουλάχιστον Β2 χωρίς να είναι απαραίτητη η ύπαρξη του αντίστοιχου διπλώματος.
Οι αιτήσεις υποψηφιότητας πρέπει να σταλούν μέχρι 1η Ιουνίου στο γραμματέα της Περιφέρειας με email στη διεύθυνση: secretary@ahepahellas.org και κοινοποίηση στο Κυβερνήτη:governor@ahepahellas.org

Τα test θα πραγματοποιηθούν στις 21-22 Ιουνίου 2016. Οι πληροφορίες υπάρχουν και στην ιστοσελίδα της ΑΗΕΡΑ ΗΕLLAS Περιφέρεια 25. (www.ahepahellas.org) –
Η προσωπική συνέντευξη θα πραγματοποιηθεί λίγες ημέρες μετά το γραπτό test, με τη συμμετοχή εκπροσώπου της ΑΗΕΡΑ εκτός εάν ο υποψήφιος διαμένει εκτός Αθηνών οπότε θα γίνει την ίδια μέρα με το γραπτό test.

Για την τελική επιλογή θα υπάρξουν και τα ακόλουθα κριτήρια και με το αντίστοιχο ποσοστό συμμετοχής στη τελική βαθμολογία της υποψηφιότητας (άριστα: 100 μόρια)
1.  Μέσος όρος βαθμολογίας που προκύπτει από τα test – 80 μόρια
2. Προσωπική κατάσταση υποψηφίου ή της οικογενείας – 10 μόρια
3. Εξωσχολικές κοινωνικές δραστηριότητες – αγωνίσματα – 5 μόρια
4. Μέλος Τμήματος SoP η ΜοΑ (ο-η ίδιος-α υποψήφιος-α) – 5 μόρια

Σημ. Τα ετήσια δίδακτρα για τη χρονιά 2016-2017 ανέρχονται σε € 9.500,00 περίπου

Εδώ θα βρείτε την αίτηση υποψηφιότητας