Το Σάββατο 30/1/2016 το τμήμα μας θα κόψη την πίτα για το νέο χρόνο, παρουσία και των φίλων των ΑΧΕΠΑΝΣ , αλλά και νέων μελών που ετοιμάζονται να ενταχθούν στο τμήμα μας. Την εκδήλωσή μας αυτή Θα τιμήσει με την παρουσία του και ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελληνισμού της Περιφέρειας Αδελφός Βώβος Διονύσιος μετά της συζύγου του Πελαγίας, Προέδρου του γυναικείου τμήματος της Ξάνθης.