Με χαρά σας ενημερώνουμε ότι παραδόθηκαν στην Διεύθυνση του Κέντρου Υγείας Πρίνου τρία (3) αερόθερμα καθώς και υλικό καθαριότητας και ειδών υγιεινής, που θα καλύψουν τις ανάγκες του Κέντρου Υγείας για έξι (6) μήνες περίπου.
Η δωρεά είναι προσφορά του τμήματός μας.

Τμήμα HJ-30, “Θεαγένης” Θάσος


Ευχαριστήριο

H Δ/νση και οι εργαζόμενοι του ΚΥ πρίνου Θάσου αισθάνονται την ανάγκη να ευχαριστήσουν για την ευγενική χορηγία τους, την «AHEPA HELLAS ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 25 ΤΜΗΜΑ 30 ΘΕΑΓΕΝΗΣ ΘΑΣΟΣ», που αφορά την προμήθεια ειδών υγιεινής και καθαριότητας που θα καλύψουν τις ανάγκες του Κ.Υ.Πρίνου για έξι μήνες, και τριών αερόθερμων που είναι ιδιαίτερα χρήσιμα για την θέρμανση των εφημερίων του Κ.Υ.Πρίνου.

Η χορηγία είναι ιδιαίτερα σημαντική στη δεδομένη χρονική συγκυρία και το δύσκολο οικονομικό περιβάλλον που βιώνει το Κέντρο Υγείας Πρίνου.

Ο Δ/ντης Κ.Υ.Πρίνου
Αγγελόπουλος Θωμάς