Σε εκτέλεση αποφάσεων του Δ.Σ. της Περιφέρειας (Αθήνα-6/2/2015) σας ενημερώνουμε για τα εξής:

α. Πρόγραμμα Υποτροφιών ΑΗΕΡΑ
Δόθηκε πέρυσι και θα δοθεί και εφέτος μια υποτροφία 1.000$ σε σπουδαστή από την Περιφέρεια μας με χρηματοδότηση των Headquarters (ΗΠΑ). Εδώ θα βρείτε το έντυπο της Αίτησης και των κριτηρίων επιλογής. Ενημερώστε τα μέλη σας έτσι, ώστε να έχετε στείλει τις Αιτήσεις των ενδιαφερομένων στον Γραμματέα της Περιφέρειας (Email isaivazides@gmail.com) μέχρι 20 Μαρτίου 2015 (Καταληκτική ημερομηνία).

β. Πρόγραμμα ανέγερσης του Ναού St Nicolas στην Ν. Υόρκη
Το μόνο project που πέτυχε να πάρει άδεια κατασκευής δίπλα στον νέο πύργο του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου της Νέας Υόρκης είναι ο ναός του Αγ. Νικολάου. Με το συνεδριακό του κέντρο θα κοσμεί το σπουδαιότερο σημείο αναφοράς της σύγχρονης Αμερικής. Η ΑΗΕΡΑ δεσμεύτηκε να συμμετάσχει στο project της κατασκευής με το ποσόν των 500.000$. Ήδη οι ομογενείς σε όλες τις πολιτείες οργανώνουν εκδηλώσεις συγκέντρωσης χρημάτων. Το Δ.Σ. της Περιφέρειας αποφάσισε ομόφωνα να συμβάλλουμε κι εμείς στην προσπάθεια του Ελληνισμού ως εξής: Κάθε Τμήμα θα συνεισφέρει κατ’ ελάχιστον ένα ποσό, ίσο με 10 Ευρώ για κάθε μέλος που είχε την 31/12/2014. Επίσης, κάθε Τμήμα θα ενημερώσει την τοπική του κοινωνία και την Εκκλησία για την σημαντική πρωτοβουλία της ΑΗΕΡΑ, ώστε να συγκεντρώσει περισσότερα από το ελάχιστο ποσόν. Προτείνεται να οργανωθούν εκδηλώσεις. Ενημερώστε μας να τις προβάλλουμε. Τις επόμενες ημέρες η Περιφέρεια θα αποστείλει σε κάθε Τμήμα email με το ελάχιστο ποσόν που του αναλογεί.

Παρακαλείσθε θερμά να ενημερώνετε τα μέλη σας και να τα προτρέπετε να επισκέπτονται την Ιστοσελίδα μας www.ahepahellas.com