Σόλων HJ-4 Χαλάνδρι

Χαλάνδρι HJ-42019-09-24T20:53:07+03:00

“Solon, Athenian statesman, known as one of the Seven Wise Men of Greece. He ended exclusive aristocratic control of the government, substituted a system of control by the wealthy, and introduced a new and more humane law code. He was also a noted poet.”

Chapter Officers

2018-2019

Πρόεδρος

George Malamos

Αντιπρόεδρος

Ioannis Doulopoulos

Γραμματέας

Alexandros Drivas

Ταμίας

Anastassios Kanellos

Δ/ντής Ελληνισμού

Christos Faslis

Δ/ντής Παιδείας

Professor Yiannis Konstantopoulos

Δ/ντής Φιλανθρωπίας

Nikolaos Pagratis

Δ/ντής Κοιν.Ευθύνης

Anastasios Damis

Δ/ντής Οικ.& Ατομ. Καταξίωσης

Professor Kostantinos Lampropoulos

HJ-4 MEETINGS & EVENTS