Σόλων HJ-4 Χαλάνδρι

Χαλάνδρι HJ-42020-03-14T22:50:23+02:00

“Solon, Athenian statesman, known as one of the Seven Wise Men of Greece. He ended exclusive aristocratic control of the government, substituted a system of control by the wealthy, and introduced a new and more humane law code. He was also a noted poet.”

Chapter Officers

2019-2020

Πρόεδρος

Γεώργιος Μαλάμος

Αντιπρόεδρος

Μιχάλης Γαλιατσάτος

Γραμματέας

Σωτήρης Στασινόπουλος

Ταμίας

Νικόλαος Αγγέλης

Warden

Αλέξανδρος Δήμας

HJ-4 NEWS

HJ-4 MEETINGS & EVENTS

Go to Top