Ο Κωνσταντίνος ΙΑ΄Δραγάσης Παλαιολόγος  (8 Φεβρουαρίου 1405 – 29
Μαΐου 1453 ήταν ο τελευταίος βασιλεύων Βυζαντινός αυτοκράτορας ως μέλος
της δυναστείας των Παλαιολόγων, από το 1449 έως το θάνατό του κατά την Άλωση της
Κωνσταντινούπολης (1453). Μετά το θάνατό του, έγινε θρυλική μορφή
της ελληνικής λαϊκής παράδοσης ως ο “Μαρμαρωμένος Βασιλιάς” και οι υπερασπιστές του
Ελληνισμού επικαλούνται ακόμη το όνομα του. Η ηρωϊκή του θυσία, σηματοδότησε το
τέλος της Ανατολίκης Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, η οποία είχε συνεχιστεί στην Ανατολή για
977 χρόνια μετά την πτώση της Δυτικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας.

Chapter Officers

2019-2020

Πρόεδρος

Andreas ZAPOUNIDIS zapoundiisandreas@gmail.com +306981900345

Αντιπρόεδρος

Ioannis- Iakovos GIANNOPOULOS

Γραμματέας

Konstantinos AMASOGLOU ahepahj41@gmail.com

Ταμίας

Efthimios ILIADIS

Δ/ντής Ελληνισμού

Emmanouil EFSTRATIADIS

Δ/ντής Παιδείας

Dimitrios GROZOUDIS

Δ/ντής Φιλανθρωπίας

Georgios PAPAZIAKAS

Δ/ντής Κοιν.Ευθύνης

Christos TZOTZOS

Δ/ντής Οικ.& Ατομ. Καταξίωσης

Nikolaos SAKELLARIDIS

Δ/ντής Αθλητισμού

Georgios TSITAGIANNIS

Chaplain

Panagiotis MANAVIS

Captain of Guard

Nikolaos PAPAIOANNOU

HJ-41 NEWS

HJ-41 MEETINGS & EVENTS