Στην όμορφη Κομοτηνή, σύνεδροι από κάθε γωνιά της Ελλάδας, εκπροσωπώντας 31 Τμήματα, θα συγκεντρωθούν 8-10 Μαΐου 2015 για το ετήσιο Συνέδριο της ΑΗΕΡΑ Hellas. Η παρουσία στο Συνέδριο του Ύπατου Συμβουλίου της AHEPA Washinghton, είναι γεγονός που συμβαίνει για πρώτη φορά και έρχεται να υπογραμμίσει το μεγάλο ενδιαφέρον της Ομογένειας για την Ελλάδα και την Θράκη.