Αθήνα, 13η Απριλίου 2024

Την Τρίτη 9η Απριλίου 2024, στο ξενοδοχείο “The Athenian Callirhoe Exclusive Hotel”, πραγματοποιήθηκε η ίδρυση του νέου Τμήματος AHEPA HJ-55 «Θουκυδίδης» (Thucydides).

Το νέο Τμήμα AHEPA, εδρεύει στον Άλιμο Αττικής. Το ιδρυτικό Διοικητικό Συμβούλιο του νέου τμήματος, αποτελείται από τους, Γεώργιο Σαράφογλου Πρόεδρο, Δημήτριο Κουδούνα Αντιπρόεδρο, Γεώργιο Μάνθο Γραμματέα, Παύλο Τελίδη Ταμία και Ιωάννη Παπαδάμ Μέλος.

Στην τελετή ιδρύσεως προήδρευσε ο Κυβερνήτης της Περιφέρειας Ελλάδος κ. Χρήστος Καραπιπέρης, συνεπικουρούμενος από τον Κωνσταντίνο Βαρσάμη τέως Κυβερνήτη και Special Advisor και τα μέλη του Δ.Σ. της Περιφέρειας Ελλάδος,  Διονύσιο Πολίτη Γραμματέα, Αργύρη Τσουνάκη Αντιπρόεδρο Ελληνισμού, Χρήστο Κατηφόρη Αντιπρόεδρο Εκπαίδευσης και Γεώργιο Πολυχρόνη Marshal.

Ακολούθησε δεξίωση στο roof garden του ξενοδοχείου.