Στα πλαίσια εθιμοτυπικής συνάντησης με τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού το Τμήμα AHEPA Hj-04 “Solon” δια του Προέδρου κ. Δήμα Αλέξανδρου και του Διοικητικού Μέλους κ. Γαλατσιάτου Μιχαήλ ενημέρωσε για την δεσμευτική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Τμήματος για την διεύρυνση εθελοντικής προσφοράς που θα επικεντρωθεί σε ουσιαστικές και πρακτικές ανάγκες επ’ ωφελείας των μάχιμων μονάδων του Π.Ν.

Θα ακολουθήσει 3η κατά σειρά προσφορά του Τμήματος AHEPA Hj-04 “Solon”.

Την πρωτοβουλία αυτή την υποστηρίζει ένθερμα η Περιφέρεια AHEPA HELLAS και εφόσον απαιτηθεί θα συνδράμει για την διασφάλιση της επιτυχία των δράσεων προς το Πολεμικό Ναυτικό.