Το τμήμα HJ-44 συμμετείχε στη δενδροφύτευση  στους Θρακομακεδόνες με τον Αδελφό Γραμματέα Παντελή Ραφαήλ όπου η Περιφέρεια της AHEPA φύτευσε 1000 δέντρα. Το παρόν έδωσαν ο Ύπατος Πρόεδρος και ο Κυβερνήτης της Περιφέρειάς μας.