Την 28η Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:30, πραγματοποιήθηκε η εναρκτήριος για την περίοδο 2022-2023, ολομέλεια – συνεστίαση του Τμήματός AHEPA Hj-27 “Kassandros” Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης, στην Ταβέρνα/Ουζερί «ΙΜΒΡΟΣ», σε ιδιαιτέρως ευχάριστη ατμόσφαιρα και σε άνετο περιβάλλον εποικοδομητικού διαλόγου.

Συζητήθηκαν λειτουργικά και οργανωτικά θέματα, εισδοχές νέων μελών, καθώς και ο Προγραμματισμός των δραστηριοτήτων μας, για το επόμενο τρίμηνο έως το τέλος του έτους.