Την Δευτέρα 29 Αυγούστου 2022 το Τμήμα AHEPA Hj-20 “ORFEUS” πραγματοποίηση αρχαιρεσίες για την περίοδο 2022 – 2023. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από:

Πρόεδρο:          Δρ. Χαράλαμπος Χαραλαμπίδης καθηγητή Ιατρικής
Αντιπρόεδρο:   κ. Λεωνίδα Καραγκούνη
Γραμματέα:      κ. Απόστολο Κυργιαλάνης
Ταμία:                κ. Ευάγγελο Σιαψαλάκης
Τελετάρχη:        κ. Κωνσταντίνο Οικονομίδη

Τέως Πρόεδρος: κ. Μιχάλης Βεζυργιαννίδης