Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία  θα κυκλοφορήσουν στις 26 Ιουλίου 2022  την  7η Αναμνηστική Σειρά Γραμματοσήμου – Feuillet με τίτλο:

«100 ΧΡΟΝΙΑ AHEPA»

Η Αναμνηστική Σειρά θα αποτελείται από ένα (1) αριθμημένο Feuillet που περιλαμβάνει ένα (1) γραμματόσημο κλάσης τεσσάρων ευρώ (4,00 €). Η εν λόγω Σειρά θα διατεθεί στις παρακάτω κλάσεις και ποσότητες:

ΚΛΑΣΕΙΣΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
4,00 €Επετειακό Λογότυπο 100 Χρόνια AHEPA20.000 αριθμημένα Feuillet

Το Feuillet της συγκεκριμένης Αναμνηστικής Σειράς είναι διαστάσεων 75 Χ 95 mm και περιλαμβάνει ένα γραμματόσημο διαστάσεων 35 Χ 45 mm.

Θα παραχθούν επίσης:

    • Φάκελος Πρώτης Ημέρας Κυκλοφορίας – Feuillet (3.500 τεμάχια) με επικολλημένο το Feuillet της σειράς αυτής, σφραγισμένο με την σφραγίδα πρώτης ημέρας κυκλοφορίας. Θα πωλείται προς επτά ευρώ (7,00 €) ανά τεμάχιο, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (5,65 € + 1,35 €). Στις περιοχές που υπάγονται σε μειωμένο συντελεστή Φ.Π.Α., η τιμή του φακέλου θα διαμορφωθεί σε έξι ευρώ και εξήντα ένα λεπτά (6,61 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 17% (5,65 € + 0,96 €).

    • Πακέτο Σειράς (500 τεμάχια, αριθμημένα). Περιλαμβάνει το Feuillet, τον ΦΠΗΚ-ΦΕΓΙΕ και το διαφημιστικό της Σειράς. Θα πωλείται προς δεκαοκτώ ευρώ (18,00 €) ανά τεμάχιο, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (14,52 € + 3,48 €). Στις περιοχές που υπάγονται σε μειωμένο συντελεστή Φ.Π.Α., η τιμή του πακέτου θα διαμορφωθεί σε δεκαέξι ευρώ και ενενήντα εννέα λεπτά (16,99 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 17% (14,52 € + 2,47 €).Τα Feuillet και οι Φάκελοι Πρώτης Ημέρας Κυκλοφορίας – Feuillet θα πωλούνται από τα Ταχ. Καταστήματα και από το ηλεκτρονικό κατάστημα ΕΛΤΑ από την ημέρα της κυκλοφορίας τους μέχρι 25 Ιουλίου 2024, εκτός αν εξαντληθούν νωρίτερα, ενώ τα Πακέτα Σειράς μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

 

    • Οι συλλέκτες φιλοτελιστές θα έχουν τη δυνατότητα να σφραγίζουν τα φιλοτελικά τους αντικείμενα με την ειδική αναμνηστική σφραγίδα ΠΡΩΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ στο Κεντρικό Ταχυδρομικό Κατάστημα Αθηνών, Αιόλου 100, 105 64 Αθήνα, την Τρίτη 26 Ιουλίου 2022, από 9:00 έως 13:00, αρκεί να έχουν επικολλημένο επ’ αυτών το Feuillet της Σειράς. Οι συλλέκτες φιλοτελιστές μπορούν εναλλακτικά να αποστείλουν ατελώς τα ταχυδρομικά τους αντικείμενα στη Διεύθυνση Φιλοτελισμού (Αιόλου 100, 2ος όροφος, 101 88 Αθήνα), με την προϋπόθεση αυτά να φέρουν επικολλημένο το Feuillet της Σειράς. Παρακαλούμε να σημειώνεται στον φάκελο αποστολής η ένδειξη «ΦΙΛΟΤΕΛΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ».
      Οι μόνιμοι συνδρομητές γραμματοσήμων της Διεύθυνσης Φιλοτελισμού θα εφοδιαστούν με τα προϊόντα της παραγγελίας τους απευθείας από τη Διεύθυνση Φιλοτελισμού, με την προϋπόθεση ότι ο λογαριασμός τους θα έχει τροφοδοτηθεί επαρκώς 15 ημέρες πριν από την ημερομηνία κυκλοφορίας της Σειράς.

Η κυκλοφορία του γραμματοσήμου έγινε σε συνεργασία της Ελληνικής  Περιφέρειας (AHEPA HELLAS D 25 ) και της  Διεύθυνσης  Φιλοτελισμού των ΕΛΤΑ.
Τα ΕΛΤΑ με τον τρόπο αυτό συμμετέχουν στον εορτασμό της επετείου ίδρυσης του μεγαλύτερου ομογενειακού οργανισμού ο οποίος ιδρύθηκε στις 26 Ιουλίου  1922.
Θέλω να ευχαριστήσω, τον διευθυντή και τα στελέχη του Καλλιτεχνικού Τμήματος & Ανάπτυξης Προϊόντων της Διεύθυνσης  Φιλοτελισμού, για την άψογη συνεργασία που είχαμε όλο αυτό το διάστημα .

Παρακάτω οι διαφημιστικές λεπτομέρειες σχετικά με την διάθεση από τα ΕΛΤΑ της αναμνηστικής σειράς στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.