Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε η προβολή του Ντοκιμαντερ “PROUD BLUE-POLICE OF THESSALY” ΠΡΟΒΟΛΗ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ, στις 9 Ιουνίου στο Πολεμικό Μουσείο Αθήνας.