Την Παρασκευή 27 Μαΐου, τα μέλη του Tμήματος της AHEPA, Hj-34 “Corcyra” Κέρκυρας, συμμετείχαν στην πανελλήνια δράση αιμοδοσίας που διοργανώνει η Περιφέρεια AHEPA Ελλάδος, όπου συγκεντρώθηκαν 10 μονάδες αίματος .

Τα μέλη του τμήματος, για μία ακόμη φορά, ανέδειξαν με τη συμμετοχή τους πως η εθελοντική προσφορά αίματος, που αποτελεί μια κορυφαία εκδήλωση ανθρώπινης ευαισθησίας και αλληλεγγύης, είναι στάση ζωής με ανεκτίμητη αξία για τον λήπτη.