ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 

Ἀριθμ. Πρωτ. 88/2022

Ἀρχιεπισκοπικὴ ἐγκύκλιος γιὰ τὴν Κυριακὴ τῆς Α.Χ.Ε.Π.Α. 

15 Μαΐου 2022

Πρὸς τοὺς Σεβασμιωτάτους καὶ Θεοφιλεστάτους Ἀρχιερεῖς, τοὺς Εὐλαβεστάτους Ἱερεῖς καὶ Διακόνους, τοὺς Μοναχοὺς καὶ τὶς Μοναχές, τοὺς Προέδρους καὶ τὰ Μέλη τῶν Κοινοτικῶν Συμβουλίων, τοὺς Ἐντιμολογιωτάτους Ἄρχοντες τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, τὰ μέλη τῆς Ἡγεσίας τῶν 100, τὰ Ἡμερήσια καὶ Ἀπογευματινὰ Σχολεῖα, τὶς Φιλοπτώχους Ἀδελφότητες, τὴ Νεολαία, τὶς Ἑλληνορθόδοξες Ὀργανώσεις καὶ ὁλόκληρο τὸ Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς.
Προσφιλεῖς ἀδελφοὶ καὶ ἀδελφὲς ἐν Χριστῷ ἀναστάντι,

Χριστὸς Ἀνέστη!

Ἐκφράζω μαζὶ μὲ τὸ πλήρωμα τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς θερμὰ συγχαρητήρια καὶ πολλὲς εὐχὲς πρὸς ὅλα τὰ ἀξιόλογα καὶ λίαν ἀγαπητὰ μέλη τῆς Ἑλληνοαμερικανικῆς Ἐκπαιδευτικῆς καὶ Προοδευτικῆς Ὀργάνωσης (ΑΧΕΠΑ) ἐπὶ τῇ εὐκαιρίᾳ τῆς Κυριακῆς, ἡ ὁποία εἶναι ἀφιερωμένη σὲ αὐτήν. Αὐτὴ ἡ χρονιὰ 2022 ἔχει ἰδιαίτερο συμβολισμὸ τόσο γιὰ τὴν ΑΧΕΠΑ ὅσο καὶ γιὰ τὴν Ἀρχιεπισκοπή μας, διότι σηματοδοτεῖ τοὺς ἑορτασμοὺς τῶν ἑκατονταετηρίδων τους. Τὸ γεγονὸς αὐτὸ δείχνει τοὺς δεσμοὺς καὶ τὴ στενὴ συνεργασία μεταξὺ τῶν δύο πυλώνων τῆς ὁμογένειας.

Προτρέπουμε κάθε κοινότητα σὲ ὅλη τὴν Ἀμερική, νὰ ὀργανώσει ἐκδηλώσεις στήριξης τῶν τοπικῶν τμημάτων τῶν ΑΧΕΠΑ. Ἀποτελοῦμε μία Ἐκκλησία, ἕνα σῶμα «ἐν Κυρίῳ ἀναστάντι», μία οἰκογένεια. Ἡ ΑΧΕΠΑ καὶ ἡ Ἀρχιεπισκοπή μας συμπορεύονται ἐδῶ καὶ ἑκατό χρόνια.

Ἂς εὐχηθοῦμε λοιπὸν γιὰ ὅλη τὴν οἰκογένεια τῆς ΑΧΕΠΑ ὑγεία, ἐπιτυχία καὶ εὐημερία, προσφέροντας ἐκπαιδευτικὲς καὶ προοδευτικὲς δράσεις ἐπ᾽ εὐεργεσίᾳ τῶν κοινοτήτων μας καὶ ὅλης τῆς χώρας γιὰ τὰ ἑπόμενα ἑκατὸ χρόνια.
Μὲ πατρικὲς εὐχὲς ἐν Κυρίῳ ἀναστάντι,

† ὁ Ἀμερικῆς Ἐλπιδοφόρος