Ο Πρόεδρος και το ΔΣ του Τμήματος AHEPA Hj-10 “PERICLES” εύχονται σε όλους τους Αδελφούς και φίλους του Τμήματος και τις οικογένειές τους, σε όλα τα μέλη της AHEPA, των Daughters of Penelope, των Sons of Pericles, των και τις οικογένειές τους και σε όλους τους Έλληνες και Ελληνίδες, Υγεία, Ειρήνη και Καλή Ανάσταση.