Το Τμήμα ΑΗΕΡΑ Hj-9 “Themistocles” Πειραιά, συνεχίζοντας τις δράσεις  Αλληλεγγύης  και  Φιλανθρωπίας,  προέβη,  από  κοινού  με  την ΑΜΚΕ «Δεσμοί Αλληλεγγύης», σε προσφορά γευμάτων, ρουχισμού, υποδημάτων και ιματισμού στους περίπου 60 άστεγους συμπολίτες μας που διαβιούν εντός του λιμένα Πειραιά.