Η Περιφέρεια 25 AHEPA HELLAS μέσω της Επιτροπής Εκπαίδευσης, μετά και την επιτυχημένη διοργάνωση του πρώτου εισαγωγικού – ενημερωτικού διαδικτυακού σεμιναρίου (webinar) με θέμα:
«Αφήγηση Ιστοριών (Leadership Storytelling) – Η σαγηνευτική Τέχνη της ανάπτυξης Ηγετών»,
την 20/12/2021, ξεκινάει τον κύκλο των 6 βασικών σεμιναρίων στις 12/01/2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:30.
Καλεί όλα τα μέλη που ενδιαφέρονται να το παρακολουθήσουν να δηλώσουν συμμετοχή στην φόρμα που θα σταλεί στους προέδρους και γραμματείς των Τμημάτων.