Στις 20/12/2021 η Ελληνοαμερικανική Οργάνωση AHEPA πραγματοποίησε Δωρεά στο Ειδικό Σχολείο Σάμου, ενός Ηλεκτρονικού Υπολογιστή ,για την άμεση κάλυψη σχετικών πάγιων λειτουργικών αναγκών.

Την παράδοση έκανε ως εκπρόσωπος των AHEPA ο κ. Ευγένιος Χαρδαβέλλας.

Η Διεύθυνση, το Εκπαιδευτικό Προσωπικό και ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων, ευχαριστούν θερμότατα τον Κυβερνήτη των AHEPA Ελλάδος κ. Κωνσταντίνο Βαρσάμη καθώς και την Ελληνική Περιφέρεια της AHEPA HELLAS 25, για την άμεση ανταπόκριση στις ανάγκες του Σχολείου.

Η ΑΧΕΠΑ (AHEPA) είναι μία από τις παλαιότερες, μεγαλύτερες, και ανεξάρτητες (μη πολιτικοποιημένες-ακομμάτιστες) οργανώσεις, αφοσιωμένη στο να προάγει Ελληνικά θέματα (ζητήματα) σε ολόκληρο τον κόσμο.

Έχει συνεισφέρει με πολυάριθμες και μεγάλες Δωρεές που αφορούν Ιατρικές Έρευνες, αρωγή-βοήθεια εύρεση εργασίας στις Η.Π.Α. και στο εξωτερικό καθώς και σε προγράμματα μαθητικών Υποτροφιών.

Μέσω των Ελληνικών γλωσσικών προγραμμάτων και των Πολιτιστικών Εκδηλώσεων η ΑΧΕΠΑ συνεχίζει να συγκεντρώνει τις Ελληνικές Κοινότητες παγκόσμια.

Η Ελλάδα ανήκει στην Διοικητική Περιφέρεια 25, στη ζώνη 10 της Ευρώπης. Υπάρχουν 48 παραρτήματα σε όλη την Ελλάδα με περισσότερα από 1200 Mέλη.

Από τον τύπο:

  1. Δωρεά των AHEPA ενός Η.Υ. στο Ειδικό Σχολείο Σάμου
  2. Δωρεά των AHEPA ενός Η.Υ. στο Ειδικό Σχολείο Σάμου
  3. Δωρεά των AHEPA ενός Η.Υ. στο Ειδικό Σχολείο Σάμου
  4. Δωρεά των AHEPA ενός Η.Υ. στο Ειδικό Σχολείο Σάμου
  5. Δωρεά της Ελληνοαμερικανικής Οργάνωσης AHEPA στο Ειδικό Σχολείο Σάμου