Η οικογένεια της AHEPA και το Τμήμα Hj-38 “Phalereus” αυξάνεται.

Παρουσία του Προέδρου Γεωργίου Βαμβακούση, του Γραμματέα Ιωάννη Τριανταφυλλίδη και του V.P. of Philanthropy της Περιφέρειας AHEPA Αργύρη Τσουνάκη έγινε εισδοχή νέων μελών.

Τηρήθηκαν όλα τα μέτρα που επιβάλλουν τα πρωτόκολλα ελέγχου της πανδημίας.