Την Παρασκευή 22 Οκτωβρίου το τμήμα AHEPA, Hj-2 “Γλυφάδα” τίμησε τις συζύγους των αδελφών για την ανώνυμη προσφορά τους στα ιδεώδη της AHEPA.