Η ανάδειξη του πολιτισμού και του Ελληνισμού είναι θεσμικός στόχος της ΑΧΕΠΑ , ο οποίος  αναδεικνύεται καθημερινά στον τόπο μας, μέσω της  δωρεάς του μνημείου της εμβληματικής μάχης των Θερμοπυλών στην ομώνυμη περιοχή.  Κύρια επιδίωξη της τοπικής μας Οργάνωσης “Θερμοπύλες” , αποτελεί η διατήρηση και ο εμπλουτισμός αυτής  της συνεισφοράς στον τόπο,  η οποία με την χρήση των νέων τεχνολογιών, αφενός ενισχύει την προβολή του μνημείου και αφετέρου  την διεπαφή του επισκέπτη με αυτό . Τα παραπάνω μπορούν να επιτευχθούν με την πραγματοποίηση, στο σημείο του μνημείου, υπηρεσίας ενημέρωσης η οποία  θα βασίζεται στη δημοφιλή στο εξωτερικό εφαρμογή με την επωνυμία “Blippar “. Μέσω της Επαυξημένης Πραγματικότητας (AR – Augmented Reality) θα δίνεται η δυνατότητα ενημέρωσης στην ελληνική γλώσσα , αλλά και σε άλλες γλώσσες , πληροφοριακών στοιχείων τόσο για το  μνημείο , όσο και για το ιστορικό γεγονός, σε μια συσκευή smart phone, tablet κτλ.

H επίσημη παρουσίαση του ως άνω πονήματος, του Διευθυντή Εκπαίδευσης της τοπικής Οργάνωσής μας, Αδελφού Αθανασίου ΚΑΚΑΡΟΥΝΤΑ (Phd Electrical & Computer Engineering UP) με τίτλο «Μνημείο Λεωνίδα Επαυξημένη Πραγματικότητα – LEONIDAS MONUMENT A.R.», πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη του Δήμου Λαμιέων και την παρουσία Επίσημων,  το Σάββατο 30 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 12:30  μ.μ, στη μεγάλη Αίθουσα του  Πολιτιστικού Κέντρου Δήμου Λαμιέων.

Επιπλέον στον ως άνω χώρο, μας τίμησαν με  την παρουσία τους μέλη του Δ.Σ της Περιφέρειας ΑΗΕΡΑ HELLAS, καθώς και μέλη άλλων τοπικών Οργανώσεων,  τα οποία πραγματοποίησαν περιφερειακό συμβούλιο, κατά τις διεργασίες του οποίου συζητήθηκαν διαφορά θέματα περιφερειακού ενδιαφέροντος και ελήφθησαν αποφάσεις για διάφορες δράσεις της Οργάνωσης.